Ha pótkocsi akkor HUMBAUR
  Home Kapcsolat Cégünkről Aktuális információ Sajtó Viszonteladók Kölcsönzés Back Magyar Deutsch English Romana Slovenska
Széria 1000 Egytengelyes
Széria 2000 Tandem tengelyes
Széria 3000 Billenő utánfutó
Széria 3500 Kisgép szállító
Széria 4000 Autó- motorszállító
Széria 5000 Dobozos utánfutó
Széria 5300 Hűtős utánfutó
Széria 5500 Fagyasztós utánfutó
Széria 5900 Elárusító utánfutó
Széria 7000 Lószállító
Széria 7900 Jószágszállító
Széria 8000 Multifunk. utánfutó
Széria 10000 Pótkocsi gépszállító
Széria 11000 Pótkocsi spedició
Széria 20000 Félpótkocsi
PDF Prospektusok
Alkatrész, kiegészítő termékek


Jogi Nyilatkozat

E weblap elérésével, használatának megkezdésével, böngészésével, mint ráutaló magatartással, Cégünkkel jogviszonyba lép a csatlakozásakor hatályos, az alább rögzített feltételekkel.

Ha ezt nem kívánja, kérjük, hogy ne használja tovább e webhelyet, mert megnyitását, használatának a megkezdését e feltételek megismerésének és elfogadásának a jeleként értékeljük.

Jelen weboldal - a Mihi és Társa Bt. szellemi tulajdonának a tárgya, e weblap megjelenési formája és tartalma egyaránt, ekként a Mihi és Társa kifejezett és címzett írásbeli hozzájárulása nélkül ez sem egészben, sem részben nem adaptálható, publikálható, reprodukálható, nem sokszorosítható és nem változtatható meg. E webhely közzététele nem értelmezhető tartalmára vonatkozó bárminemű szerzői és iparjogi használati jogosultság megadásának. Személyes használatra azonban megengedett teljes weboldalak kinyomtatása. A fenti általános alapelvek mellett az Mihi és Társa időről időre lehetőséget biztosíthat a weboldalakról Háttérképek, prospektusok és egyéb segédprogramok letöltésére. Az ilyen letöltésekre vonatkozóan az Mihi és Társa letöltési feltételei az irányadóak.
A weblapról letöltött bármilyen dokumentum (képek, prospektusok, video anyagok, egyéb digitális média) kizárólag magáncélú felhasználása engedélyezett.

Egyes márkanevek, logok, valamint a termékválasztékon szereplő modellek nevei és szlogenjei - ahol másként nem jelezzük - bejegyzett védjegyek. A Mihi és Társa előzetes írásos engedélye nélküli reprodukciójuk, használatuk és/vagy módosításuk jogsértésnek minősül. A jogsétőkkel szemben minden jogi eszközzel fellépünk, hogy jogsértő magatartásukat mielőbb beszüntessék és az okozott anyagi és erkölcsi kárt megtérítsék. Az információk a Mihi és Társa magyarországi ügyfelei részére készültek, más országokban nem feltétlenül helytállóak. Mihi és Társa minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy a weboldalak tartalma pontos és naprakész legyen. A Mihi és Társa fenntartja a jogot a termékspecifikációk megváltoztatására, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A weboldalon közzétett valamennyi adat tájékoztató jellegű, amelyek a Mihi és Társát kötelező érvénnyel nem kötik. A weboldalon elérhető Árlisták nem tekinthetőek nyilvános ajánlattételnek.

A Mihi és Társa nem vállal semminemű - sem anyagi, sem erkölcsi - felelősséget, sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, szavatosságot senkivel szemben és semmilyen feltételek között:

  • A közzétett információk pontatlanságáért, változásért.
  • A webhelyén meghivatkozott más webhelyek elérhetőségéért és tartalmáért, és azokra történő utalás nem értelmezhető a Mihi és Társa általi tartalmi jóváhagyásaként, de még csak egyetértéseként sem.
  • Hivatalos weblapján, illetőleg annak meghivatkozásán keresztül elérhető helyek vírus vagy más rontó hatású programoktól való mentességéért.
  • A jogtisztaságért.


Az Mihi és Társa minden, a weboldalakra látogató egyén (továbbiakban ”felhasználó”) személyes jogait tiszteletben tartja. A Mihi és Társa a felhasználókkal kapcsolatban nem gyűjt személyre szóló információkat (azaz név, cím, telefonszám, vagy e-mail cím ), hacsak a felhasználók az adataikat önszántukból meg nem adják. Ha nem szeretné, hogy Személyes adatait rögzítsük, kérjük, ne adja meg azokat. Ha Személyes adatait már megadta, és szeretné, hogy nyilvántartásunkból töröljük, kérjük, a megjelölt e-mail címen vagy telefonszámon vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. Mindent megteszünk, hogy az Önre vonatkozó információkat nyilvántartásunkból mielőbb töröljük.

Amennyiben a Mihi és Társa számára megadja Személyes adatait, ezeket jelenleg és jövőben marketing, piackutatás, értékesítési adatok nyomon követése és kapcsolattartás céljából tárolja. Ezeket az információkat a fenti célokból a Mihi és Társa megoszthatja a vállalati csoporton belül, valamint márkakereskedőivel és ügynökeivel is.

Automatikusan begyűjtött nem személyre szóló információk. Bizonyos esetekben nem személyre szóló információkat is gyűjthetünk a felhasználókkal kapcsolatban. Ilyen típusú információk lehetnek többek között a használt internetes böngésző típusa, a használt számítógépes operációs rendszer típusa, IP cím (host, szerver és egyéb hálózati adatok), weboldaunk látogatásának pontos ideje, és a weboldal domain neve, ahonnan weboldalunkra vagy hirdetésünkre lépett.

A felhasználók merevlemezére automatikusan helyezhető információk. Amikor Ön az internet oldalakat megtekinti, bizonyos információkat tárolhatunk a számítógépén. Ez az információ az egyedi azonosító program, úgynevezett "Cookie", vagy egyéb hasonló fájl formátumát ölti fel, és többféleképpen is segítségünkre lehet. Az egyedi azonosítók például lehetővé teszik, hogy egy weboldalt vagy hirdetést a felhasználók érdeklődéséhez és preferenciáihoz igazítsunk. A legtöbb internetes böngésző lehetőséget ad az egyedi azonosító merevlemezről történő törlésére, blokkolására, vagy figyelmeztető üzenet megjelenítésére a tárolása előtt. Ezekről a funkciókról további információt a Böngésző leírásában vagy súgójában találhat.

Ezt az weboldalt a hatályos magyar jogszabályok alapján hoztuk létre, és ezek alapján üzemeltetjük. A weboldalra vonatkozó vitás kérdések esetén a vonatkozó magyar hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók, esetleges peres eljárás esetében a magyar Polgári Perrendtartás szabályai irányadók és a magyar Bíróságok jogosultak eljárni.

© 1993-2008 Mihi és Társa Co.

  Home Kapcsolat Impresszum Jogi nyilatkozat Sitemap